• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA YAŞ. KONU TESTİ 1

7.SINIF SOSYAL FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA YAŞ. KONU TESTİ 1

1- Osmanlı Devleti'nin Rumeli ve Balkanlardaki siyasi varlığı 400 yıldan fazla sürmüştür. Buna rağmen bölgedeki Hristiyan halk benliğini korumuştur

Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyanların ulusal varlıklarını korumalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Avrupa ile ilişkilerini devam ettirmeleri

B) Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü politika uygulaması

C) Hristiyanların köklü bir kültüre sahip olmaları

D) Avrupa'nın ekonomik açıdan Hristiyanlara yardım etmesi

 

2) Osmanlı Devleti'nde Hristiyan, Ermeni ve Musevi topluluklar, ibadetlerini serbestçe yapar, istediği işle uğraşır, kendi dinlerine ve dillerine uygun eğitim alırlardı. Bu topluluklar, evlenme ve boşanma konusunda tamamen kendi kurallarını uygular, ceza hukukunda ise, kadıların kararlarına uyarlardı.

Buna göre Osmanlı Devlet ile ilgili;

I. Hoşgörülü bir yönetimden yanadır.

II. Azınlıkları Müslümanlardan üstün tutmuştur.

III. Vatandaşların eşitliğini savunmuştur.  yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I                     B) Yalnız II

C) I ve III                       D) I, II ve III

 

3) Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında; Balkanlar-da Katolikler ile Ortodokslar arasında yoğun bir müca-dele yaşanırken; Anadolu’da Ermeniler ve Süryaniler iç içe huzur ortamı içinde yaşamaktaydılar.

Bu durum Anadolu için, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) Farklı toplumların yaşadığının

B) Hoşgörü ortamının varlığının

C) Değişik kültürlerin bir arada yaşadığının

D) Osmanlı Devleti’nin asimile çalışması yaptığının

 

4 ) -II.Mehmet Fener Rum Patrikhanesi’ni yeniden açtırarak; Ortodoks Hıristiyanlara dinsel özgürlük vermiştir.

-Bayezit, İspanya’da Hıristiyanların baskı ve zulmüne uğrayan Yahudileri ülkesine taşımıştır.

Osmanlı sultanlarının yukarıda verilen çalışmaları, aşağıdakilerden hangisine saygılı olduklarının göstergesidir?

A) Dinsel inançlarına

B) Devletlerin bağımsızlık haklarına

C) Ulusal egemenliğe

D) Ekonomik bağımsızlığına

 

5- Yükselme döneminde dün-yanın birçok yerinde Hris-tiyan zulmünden kaçan in-sanlar Osmanlı Devleti'nden yardım görmüş ve Osmanlı Devleti kendi topraklarını bu insanlara açmıştır

Bu bilgilere göre,

I. Osmanlı Devleti'nde hoşgörü hakimdir.

II. Osmanlı ülkesinde din istismar edilmektedir.

III.Müslümanlar dış dünyaya kapalıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I                     B) Yalnız II

C) I ve II                       D) I ve III

 

6-Osmanlılar, fethettikleri şehri temizletirler, şehirde sahipsiz kalan evleri fakirlere dağıtırlar ve yerli halka hoşgörülü davranarak vergilerini vermek şartıyla her türlü olanağı tanırlardı.

Buna göre, Osmanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yoksul halkı gözetmişlerdir

B) Adil bir yönetim sergilemişlerdir.

C) Fetihler genelde doğu yönündedir.

D) Azınlıklara, vergi karşılığında serbestlik tanımışlardır

 

7) Osmanlı ülkesinde yaşayan Müslüman olmayan halkın büyük çoğunluğu Hristiyandı. Osmanlı Devleti bunlara inanç ve din konularında serbestlik tanıyarak geniş haklar verdi. Osmanlılar'da dini bakımdan bağımsız olan Hristiyanlar Avrupa'daki mezhep kavgalarından etkilenmedi.

Osmanlı'daki Hristiyan halkın bu gelişmelerden etkilenmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Hristiyanlarının baskı altıda olması

B) Avrupadaki gelişmelerden haberdar olmaması

C) Batı Hıristiyanlarıyla iyi geçinememeleri

D) Osmanlı'nın hoşgörüsü ile Hristiyanlar'ın özgür yaşaması

 

8-Ben halkımdan müslüman olanları camide, hıristiyan olanları kilisede, musevi olanları da havrada görmek isterim

II. Mahmut’un bu sözü, Osmanlı devletinin hangi özelliğini göstemektedir

A) Baskıcı

B) Teokratik

C) Hoşgörülü

D) Yasakçı

 

9-Hristiyanlara zulüm etmeyiniz. Zulüm ve baskıcı yönetim saltanat ve hakimiyeti parçalar. I. Murat bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Eğitimli olmayı

B) Hoşgörüyü

C) Hakimiyetin kaynağını

D) İnanç sistemini

 

10) Osmanlı devleti halka hoşgörülü davranmıştır Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyecek bir unsur değildir?

A) Fatih’in, Bosna'daki rahiplere ve kiliselere dokunulmamasını isteyen ahidname yayınlaması

B) II. Bayezıd’ın, zor durumda bulunan İspanya yahudilerini istanbul'a getirtmesi

C) Semendre Beyinden vergi toplamada adil olmasını istemesi

D) Osmanlının, müslümanlardan 1/10, gayr-î müs-lümlerden 2/10 oranında vergi alması Kanuni

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi8
Bugün Toplam792
Toplam Ziyaret4758454
8.sınıf teog din testi çöz