• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL ANADOLU SEL.DEV VE BEYLİKLER KONU TESTİ 1

7.SINIF SOSYAL ANADOLU SEL.DEV VE BEYLİKLER KONU TESTİ 1

1-Hangi beylik Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinden biri değildir?

A-Danişmentliler,

B-Artuklular,

C-Osmanlılar,

D-Mengücekliler,

 

2-Ticareti geliştirmek amacıyla hangi mimari eser yapılmıştır?

A-Kervansaray

B-Medrese,

C-Darüşşifa,

D-İmaret,

 

3-Fransız Şövalye Louis Diyor Ki;”Papa II.Urban’ın isteği ile Haçlı seferlerine katıldım.Doğu kültüründen çok etkilendim.Burada kâğıt fazla olduğu için el yazması kitaplar rahatlıkla çoğaltılabiliyor,oysa Fransa’da kitaplar sadece kilisenin elinde bulunmakta.Anadolu’da Fransa’da çok zor bulacağım kumaşlar gördüm.Seyehatim sırasında uğradığım bir yerde yediğim sıcak sıvının çorba olduğunu öğrendim…”

Fransız Şövalye Louis’in verdiği bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A-Türk-İslam kültür ve medeniyeti Avrupa’dan daha ileri bir seviyededir.

B-Avrupa’da kilise,kültürel alanda kısıtlamalara neden olmuştur.

C-Haçlı seferleri sonucunda bugünkü Avrupa kültürünün temelleri atılmıştır.

D-Haçlı seferleri,Doğu-Batı kültürleri arasında etkileşime neden olmuştur.

 

4-“Haçlı seferleri sonucunda Avrupa’da önemli siyasal değişimler yaşanmıştır.” Diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini verdiği bilgiye kanıt olarak gösterebilir?

A-Din adamlarına olan güvenin azalmasını,

B-Skolastik düşüncenin zayıflamasını,

C-Merkezi Krallıkların güçlenmesini,

D-Akdeniz limanlarının önem kazanmasını,

 

5-Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait eserlerin sergilendiği müzeyi gezen Bera’nın,müzede aşağıdakilerden hangisiyle karşılanması beklenmez?

A-Alaeddin Keykubat’a ait kıyafetlerle,

B-Selçuklular’ın sembolü olan çift başlı kartal motifleriyle yapılmış eşyalarla,

C-Kıbrıs krallığı ile imzalanmış ticari anlaşmalarla,

D-Yeniçerilerin giydiği kıyafetlerle,

 

6-Türkiye Selçuklu Devleti’nde meydana gelen;

                                           i.    Alanya’nın fethedilerek burada bir tersane yaptırılması,

                                          ii.    Malatya’nın alınarak Danişmentlilere son verilmesi,

                                         iii.    Birinci Haçlı Seferi’nde İznik’in kaybedilmesi üzerine ,başkentin Konya’ya taşınması,

                                         iv.    Erzurum’un alınarak,Gürcistan seferine katılmayan Saltuklulara son verilmesi,

Gibi gelişmelerden hangilerinin,Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

A-)I ve II           B-)I ve III          C-)II ve III         D-)II ve IV

 

7-“Bir dönem Saltukluların hükümdarlığını yapan Mama Hatun,Erzincan-Tercan’da Türk mimarisinin ilgi çekici eserlerinden biri olan kervansaray,hamam,mescit ve kendi türbesinden oluşan Mama Hatun külliyesini yaptırmıştır.”

Verilen bilgilere göre Saltuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Anadolu’yu bayındır hale getirmeye çalıştıkları,

B)    Anadolu’da Türk kültürünü yerleştirmeye çalıştıkları,

C)    Halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaptıkları,

D)    Anadolu’daki Türkleri bir bayrak altında topladıkları,

 

8-Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri;

Ø   Anadolu’daki yer isimlerini Türkçeleştirdiler.

Ø   Anadolu’da pek çok cami,medrese,külliye,darüşşifa ve köprüler yaptırdılar,

Ø   Bulundukları yerleri Bizans,Gürcü ve Ermeni saldırılarına karşı korudular.

Verilen bilgilere göre ilk Türk beylikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Anadolu’yu bayındır hale getirdikleri,

B)     Anadolu’yu dış saldırılara karşı savunmaya çalıştıkları,

C)     Anadolu’yu Türkleştirmeye çalıştıkları,

D)     Anadolu’da denizcilik faaliyetlerini başlattıkları,

 

9--“Alparslan Malazgirt Zaferi’nden sonra komutanlarını Anadolu’nun fethi için görevlendirdi.Bu komutanlar Anadolu’ya giderek fethettikleri topraklarda Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı beylikler kurdular.Malazgirt Zaferi’nden sonra kurulan bu beylikler Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynadılar.”

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden değildir?

A-) Mengücekler           B-) Artuklular     C-)Karahanlılar  D-)Saltuklular

 

10-“Malazgirt Zaferi’nden sonra ,Türkmenler gruplar halinde Anadolu’ya gelerek yerleşmişler ve Anadolu’da ilk Türk beyliklerini kurmuşlardır.”

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A)     Bizans’ın Anadolu’daki etkinliğini artırmasına,

B)     Anadolu’da Türk kültürünün yayılmasına,

C)     Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanmasına,

D)     Anadolu’da Türk nüfusunun artmasına,

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam462
Toplam Ziyaret4758124
8.sınıf teog din testi çöz