• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Anayurt Test Çöz 2

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Anayurt Test Çöz 2

 

1)   Hangisi,Türklerin Anadolu’ya kolaylıkla yerleşmesinin sebeplerinden biridir?

A)Bizans imparatorluğundaki iç karışıklıklar.

B)Bizans imparatorlarının Türklerden yardım istemeleri.

C)Bizanslıların Müslümanlığı kabul etmeleri.

D)Bizanslıların cesaret ve kahramanlığı.

 

2)   Selçuklular döneminde Nizamiye Medreseleri açılmış, hükümdarlar bu medreselerde dönemin en önemli bilginlerinin ders vermesini sağlanmışlardır.

Bu girişim Selçuklularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir?

a-Halkın birlik ve beraberlik içinde bulunmasına

b-Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine

c-Devletin gelir kaynaklarının korunmasına

d-Eğitim çalışmalarının devlet tarafından kısıtlandığına

 

3)   3-Malazgirt savaşının aşağıdaki sonuçlarından hangisi bu savaşın Avrupa devletlerini de etkilediğini gösterir?

A)Türklerin Anadolu’ya  girmeye başlaması

B)Türkiye tarihinin başlangıcı olması

C)Haçlı seferlerine zemin hazırlanması

D)İslam Dünyası üzerinde Bizans baskısının zayıflaması

 

4)   4-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkler tarafından fethini hızlandıran gelişmelerden biri değildir?

A)Bizans’ın karışıklıklar içerisinde olması.

B)Fethedilen toprağın fethedenin malı sayılması

C)Türklerin Anadolu’ya vatan yapma amacıyla kalabalık gruplar halinde gelmeleri

D)Haçlı Savaşları’nın başlaması

 

5)   1071 Malazgirt Savaşı’yla başlayıp günümüze kadar süren Türk tarihinin Anadolu’da geçen bölümüne Türkiye Tarihi denir.

    5-Buna göre aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin tarihi, Türkiye Tarihi kapsamında ele alınamaz?

A)Anadolu Selçuklu Devleti

B) Göktürk Devleti

C)Karamanoğulları  Beyliği

D) Türkiye Tarihi

 

6)   6-Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt ve Miryakefalon savaşlarının ortak özelliklerinden değildir?

A) Moğollara karşı yapılmaları

B) Selçukluların galibiyeti ile sonuçlanmaları

C) Anadolu’da gerçekleşmeleri

D) Anadolu’nun Türkleşmesinde katkıda bulunmaları

 

7)   Anadolu’ya yapılan ilk Türk akınlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Anadolu’da Bizans ime son vermek

B) yeni savaş alanları belirlemek

C) Ticareti geliştirmek

D) Anadolu’yu yurt edinmek

 

8)   Malazgirt meydan muharebesinin Türk tarihi açısından önemini aşağıdakilerden hangisi vurgular?

A)Türk ordusunun Bizans ı ilk yendiği savaştır.

b-Haçlı ruhunun ateşlendiği bir savaştır.

C)Türklerin ilk kez Anadolu’ya girdiği savaştır.

D)Bizans imparatorluğunun Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını anladığı savaştır.

 

9)   Türkiye Selçuklularında topraklar, devlet malı olarak kabul edilir ve “mirî arazi” olarak adlandırılırdı. Bu toprakları Selçuklu sultanları halka dağıtarak boş arazileri değerlendirmeyi bir görev haline getirmişlerdi.

Selçuklu Devleti’nde uygulanan bu politika öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Üretimi artırmak

B) Asker yetiştirilmesini sağlamak

C) Güvenliği sağlamak

D) Düzenli vergi toplamak

 

10)    Türkiye Selçukluları döneminde;

- Anadolu’da kervansarayların yapılması

- Yabancı tüccarlara gümrük indiriminde bulunulması

- Zarara uğrayan tüccarların kayıplarının devlet tarafından karşılanması

gibi uygulamalar aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Merkezî yönetimi güçlendirmeye

B) Ülke ticaretini geliştirmeye

C) Ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya

D) Haçlı Seferleri’ne karşı güçlü olmaya

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam902
Toplam Ziyaret4758564
8.sınıf teog din testi çöz