• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Anayurt Test Çöz 1

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Anayurt Test Çöz 1

 

1)   Anadolu’da kurulan Türk Devletleri camiler, mescit, medreseler, hastaneler, çeşme ve hamamlar, han ve kervansaraylar yapmışlardır.

Yalnızca bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Anadolu’da siyasi birliğin sağlandığı.

B)Halkın her türlü ihtiyacının karşılanmasına önem verildiği.

C)Azınlıklar arasında İslamiyet’in yayıldığı.

D)Halktan ağır vergiler alındığı.

 

2)   Aşağıdaki ifadelerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dini nedenini belirtir?

A)Hıristiyanların, Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri geri almak istemeleri.

B)Bizans İmparatorluğu’nun Avrupalılardan yardın istemesi.

C)Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına hâkim olmak istemeleri.

D)Senyör ve şövalyelerin şöhret kazanma isteği

 

3)   Büyük Selçuklu Devleti,aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra,yıkılma sürecine girmiştir?

A)Dandanakan Savaşı                   B)Kösedağ Savaşı

C)Katvan Savaşı                                       D)Pasinler Savaşı

 

4)   Selçukluların Bizans’a karşı kazanmış olduğu ilk büyük zafer aşağıdakilerden hangisidir?

A)Malazgirt                                                           B)Kösedağ                  

C)Miryakefelon                                          D)Pasinler

 

5)   11.YY’da Türklere Anadolu’nun kapısını açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pasinler                                                B) Malazgirt                 

C)Yassıçemen                                           D)Kösedağ

 

6)   Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu Türkler’in Anadolu’dan atılamayacağını gösteren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pasinler                                                B)Miryakefelon

C)Kösedağ                                                          D)Malazgirt

7)   Orta Asya Türk devletlerinde önemli kararların alındığı kurul aşağıdakilerden hangisidir

A)Meclis                         B)Divan                                

C)Kurultay                    D)Oturum

 

8)   Büyük Selçuklu devletine ait minyatür ve duvar çinilerinde Uygur duvar resimlerinin özellikleri bulunmaktadır

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Minyatür sanatı ilk defa Uygurlar tarafından bulunmuştur

B)Uygur sanatı İslamiyet sonrası Türk sanatını etkilemiştir

C)Uygur duvar resimlerinde Çin etkisi görülmektedir

D)Uygur minyatürlerinde İslami motifler yer almaktadır

 

9)   ”Nizamiye Medreseleri Büyük Selçuklular tarafından açılmışlardır”

Bu bilgiye bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bilime önem vermişlerdir                        

B)Bu medreselerde bir çok bilim adamı yetişmiştir

C)Dünya bilim ve kültürüne katkıda bulunmuşlardır                 

d ) Savaş tekniklerini geliştirmişlerdir

 

10-Aşağıda verilenlerden hangisi Malazgirt Savaşının bir sonucu değildir?

 

A)Anadolu’nun Türkleşmesini başlatması.

B)Anadolu Selçuklu devleti’nin kuruluşunu   başlatması.

C)Anadolu’ya Türk boylarının göçleri başlamıştır.

D)Anadolu’ya yapılan haçlı seferlerini sona erdirmiştir. 

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi12
Bugün Toplam851
Toplam Ziyaret4758513
8.sınıf teog din testi çöz