• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL ÜLKEMİZDE NUFUS. KONU TESTİ 6

7.SINIF SOSYAL ÜLKEMİZDE NUFUS. KONU TESTİ 6

1- Eskiden bizim köyde 2000 kişi yaşıyordu. Şimdi ise 400 kişiyi bulmak zor. Nüfusun bu kadar düşmesinin nedeni ise………….

Yukarıda çiftçinin konuşmasını aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak yanlış olur?

A) Tarımda makineleşmenin yaygınlaşmasıdır.

B) Tarlalarda verimin artmasıdır.

C) Tarlaların miras yoluyla bölünerek parçalanmasıdır.

D) Köyden kente göçün yaşanmasıdır.

 

2-Benim ülkemde maaşım çok azdı. Başka bir ülkeden yüksek ücretli bir teklif geldi. Ben de ülkemi bırakıp o ülkeye gittim.

 Yukarıdaki gibi konuşan bir kişinin yaptığı göç hangi göç türüne örnektir?

A) İç Göç B) Kentsel Göç

C) Beyin Göçü D) Yoğun Göç

 

3- Günlük gazetesini okuyan Salih Bey yandaki haberi görünce 7. Sınıfa giden kızı Elif’i çağırarak neden bu kadar kişinin Almaya’ya göç ettiğini sormuştur. Elif aşağıdakilerden hangisini söylerse daha doğru bir cevap vermiş olur?

A) Almanya’nın işçiye ihtiyaç duyması

B) Almanya’daki konut imkanlarının fazla olması

C) Almanya’daki yaşam standartlarının daha yüksek olması

D) Almanya’daki tarım alanlarının geniş olması

 

4- Tayinim Hakkari’ye çıktı. En kısa zamanda Hakkari’ye gideceğim.

Yukarıdaki gibi konuşan bir Subay hangi göç türünü gerçekleştirmiş olur?

A) Beyin göçü

B) İç göç

C) Dış göç

D) Fizyolojik göç

5- Ben eşimle Bulgaristan’da yaşıyordum. Fakat Bulgaristan yönetiminin biz Türklere baskı uygulaması sonucunda evimizi bırakarak Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık.

Yukarıdaki konuşmaya göre aile hangi göç türünü gerçekleştirmiştir?

A) Dış göç

B) İç Göç

C) Beyin göçü

D) Yoğun göç

 

6-Ülkelerde yaşanan nüfus artışının nedenlerinden birisi göçlerdir.

Soru: Nüfus artışına neden olan diğer etkenler nelerdir?

Öğretmenin sorduğu soruya verilen cevaplardan hangisi yanlıştır?

A) Ölüm oranlarının doğum oranlarından fazla olması

B) Gelişen tıp teknikleri

C) Yaşam koşullarının iyileşmesi sonucunda artan ortalama insan ömrü

D) Aile planlamasının yapılmaması

 

7-MADDE 42. – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.

Yukarıda Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın Eğitim öğretim ile ilgili maddesi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Herkesin eğitim-öğretim hakkı vardır.

B) İlköğretim okulları kız-erkek tüm vatandaşlar için zorunludur.

C) Devlet özel eğitime ihtiyacı olanlar için tedbirler alır.

D) Devlet okullarında zengin olanlardan ücret alınabilir.

 

8-Madde 32: Çocuğun ekonomik sömürüye ve hertürlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmaya karşı korunma hakkı vardır. Taraf devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal ve her önlemi alırlar. Özellikle;İşe giriş yaşının alt sınırını belirler.Çalışma süresine ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemeleri yapar.Bu maddenin etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun yaptırımlar öngörürler.

 

Yukarıda Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 32. Maddesi verilmiştir. Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet isterse ağır işlerde çocukları çalıştırabilir.

B) Devlet çocukların çalışma yaşını belirleyebilir.

C) Devlet çocukların çalışma süresini belirleyebilir

D) Devlet çocukları korumak için koyduğu kurallara uymayan kişilere çeşitli cezalar verebilir.

 

Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

- Yerleşme hürriyeti , suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu malını korumak,

- Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturma sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla sınırlandırılabilir

 

9- Yukarıda T.C. 1982 Anayasa’sının 23. Maddesi verilmiştir. Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm vatandaşlar yerleşme ve seyehat özgürlüğüne sahiptir.

B) Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek için engellenebilir.

C) Devlet istediği vatandaşın seyehat hürriyetini sınırlandırabilir

D) Devlet sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak için yerleşme hürriyetini sınırlandırabilir.

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam776
Toplam Ziyaret4758438
8.sınıf teog din testi çöz