• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL ÜLKEMİZDE NUFUS KONU TESTİ 5

7.SINIF SOSYAL ÜLKEMİZDE NUFUS KONU TESTİ 5

1) Aşağıdakilerden hangisi, devletin çalışma hayatıyla ilgili olarak vatandaşlara karşı bir görevidir?

A) Sosyal güvence sağlamak

B) İşsizliği azaltmak için gerekli tedbirleri almak

C) Çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek ve çalışma barışı sağlamak

D) Gelir seviyesine bakılmaksızın herkese gı­da ve barınma yardımı yapmak

 

2) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin nü­fusunda değişmelere neden olmaz?

A) Başka ülkelere yapılan beyin göçü

B) Başka ülkelerden  insanların  ülkemize gelip yerleşmesi

C) Bölgeler arasında iş için yapılan yer değişikliği

D) Meydana gelen ölümler

 

3) Ülkemizin kırsal kesimlerinde doğum oranları yüksek olmasına rağmen, nüfus artış hızının düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarımsal üretimin azalması

B) Anne ve bebek ölümlerinin artması

C) Çalışma çağındaki nüfusun azalması

D) Kırsal kesimden kentlere göçün olması

 

4) Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir prim karşılığında devlet eliyle esnaf, sanatkarlar, bağımsız çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağ­layan kurumdur?

A) Bağ - Kur

B) Emekli Sandığı

C) Sosyal Sigortalar Kurumu

D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

 

5) Bir bölgede tarım alanları fazla, yetiştiri­len tarım ürünleride fazla olmasına rağ­men başka bölgelerden tarım ürünü alı­yorsa, bu bölgeyle ilgili olarak aşağıda­kilerden hangisi söylenebilir?

A) Yerşekilleri engebelidir.

B) Nüfus miktarı fazladır.

C) Turizm gelişmemiştir.

D) Akarsu yoktur.

 

6) Devlet çalışanların hayat seviyesini yük­seltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak için Anayasamızda aşağıdaki haklardan hangisini vermiştir?

A) Çalışma Hakkı ve Ödevi

B) Özel Hayatın gizliliği

C) Eğitim ve öğretim hakkı

D) Kişi dokunulmazlığı hakkı

 

7) Aşağıdakilerden hangisi, geçici göçlere örnek ola­rak gösterilemez?

A) Antalya'ya tatile gidilmesi

B) Yazın hayvanların otlatılması için yaylalara çıkılması

C) Tayini çıkan bir öğretmenin görev yapacağı ile git­mesi

D) Doğu ve güneydoğudaki illerimizden Giresun ve Ordu gibi  illere fındık toplamak için gidilmesi

 

8) Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin nüfusunun az ya da fazla olmasını etkileyen faktör­lerden biri değildir?

A) Yerleşme tipi              B) Ekonomik faaliyetlerin türü

C) Ulaşım olanakları       D) İklim özellikleri

 

9) Türkiye'de, önceki yıllara göre kadın ve erkek nüfu­sun yaşam süresinin uzamasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Nüfus yoğunluğunun artması

B) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi

C) Doğurganlık oranının düşmesi

D) Çalışan nüfus miktarının artması

 

10) Aşağıdakilerden hangisi, sürekli dış göçle­re bir örnektir?

A) Isparta'da yaşayan Ahmet Bey'in iş bulma amacıyla Almanya'ya göç etmesi

B) Bingöl'de yaşayan Bayram Bey'in fındık toplama işinde çalışmak üzere Ordu iline göç etmesi

C) İzmir'de yaşayan Murat Bey'in yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek için bir aylığına Av­rupa turuna çıkması

D) Erzurum'a bağlı bir köyde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan ailenin, ilkbahar ve yaz boyunca hayvanlarını otlat­mak için yaylaya göç etmesi

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi13
Bugün Toplam902
Toplam Ziyaret4758564
8.sınıf teog din testi çöz