• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL ÜLKEMİZDE NUFUS KONU TESTİ 3

7.SINIF SOSYAL ÜLKEMİZDE NUFUS KONU TESTİ 3

1.  Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

 

A) Batman   B) Seydişehir  C) Marmaris   E) İskenderun

 

 2.  İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?

 

A) Yağışların yetersizliği

B) Kışların uzun ve sert oluşu

C) Ulaşım güçlükleri

D) Ürün çeşidinin azlığı

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

 

A) Turizm B) Endüstri  C) Maden  D) Mimarî 

4.  1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.

Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

 

A) Doğum oranının yüksek olmasına

B) Evli nüfusun fazla olmasına

C) Çocuk ölümlerinin az olmasına

D) Göçle gelenlerin çoğalmasına

 

 5.  Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

 

A) Konut yapımının hızlanmasının

B) Doğumların artmasının

C) Ölümlerin azalmasının

D) Çevreden olan göçlerin çoğalmasının

6.  Türkiye’de büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır.

Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Alt yapı hizmetlerinin yeterli olması

B) Ulaşım ağının gelişmiş olması

C) Ölüm oranının düşük olması

D) İş olanaklarının fazla olması

 

7.  Köy ve kasabalardaki konutlarda yapı malzemesi olarak, İç Anadolu Bölgesi’nin iç kesimlerinde daha çok taş ve toprağın, kuzeyindeki dağlık kesimlerde ise ağacın kullanıldığı görülmektedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

 

A) Konut büyüklüğünün, yöreden yöreye değiştiğine

B) Konut tipinin, yerleşme birimi büyüklüğüne bağlı olduğuna

C) Doğal çevrenin insan yaşayışı üzerinde etkili olduğuna

D) Teknolojinin gereksinmelerinin her yerde birbirine benzediğine

 

8.  Çukurova’da nüfus yaz mevsiminde artmaktadır.

Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

 

A) Tarım işçilerine olan gereksinimin artması

B) Turizmin hareketlenmesi

C) İnşaat etkinliklerinin hızlanması

D) Fuar ve panayır mevsiminin başlaması

 

9) Bir ülkede nüfusun hızla artmasıyla be­raber;

I.   İşsizlik oranı artar

II.  Köyden kente göç artar

III. Kişi başına düşen milli gelir artar.

gibi özelliklerden hangileri gerçekleşir?

 

A) Yalnız I       B) Yalnız III

C) I ve II          D) II ve III

 

10) Bir bölgenin yüzölçümü ve toplam nü­fus miktarı biliniyorsa bu bölgenin aşa­ğıdaki özelliklerinden hangisine ulaşıla­bilir?

 

A) Doğum oranına

B) Nüfus yoğunluğuna

C) Tarım alanlarına

D) Tarımla uğraşan nüfusuna

 

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam45
Toplam Ziyaret4758803
8.sınıf teog din testi çöz