• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZDE NUF. KONU TESTİ 2

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZDE NUF. KONU TESTİ 2

1) Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmak­tadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bil­giyi desteklemez?

 

A) Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması

B) Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarıl­ması

C) İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi

D) Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması

 

2) Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşit­li sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.

Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?

 

A) Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması

B) Gidecekleri   ülkelerde rahat çalışma olanak­larının olması

C) Mesleklerinin  ülkelerinde  yeterince  yaygın olmaması

D) Sık sık seyahat etmek istemeleri

 

3) Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır.Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

 

A) İlçe dışına olan göçlerin artmasına

B) Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına

C) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına

D) Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına

4) Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentle­re büyük ölçüde göç yaşanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin ne­denleri arasında yer almaz?

 

A) Gelişmiş iş imkânları   B) Eğitim olanakları
C) Sağlık hizmetleri           D) Barınma ihtiyaçları

 

5) Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekon­dulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması.çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?

A) Kuzeydoğu Anadolu

B) Ege Denizi kıyıları

C) Marmara Denizi çevresi.

D) Türkiye'nin güney kıyıları

 

6)  İstanbul'un yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

 

A) Ticari faaliyetlerin yaygın olması

B) Ulaşım koşullarının elverişli olması

C) İş bulma olanaklarının fazla olması

D) Tarıma elverişli arazilerin fazla olması

7) Aşağıdaki faaliyetlerin hangisi, son yıllarda devlet vatandaş iş birliğine örnek olarak gösterilebilir?

 

A) Seçim dönemlerinde vatandaşların oy kullanması

B) Askerlik çağına gelen vatandaşların vatani görevle­rini yerine getirmesi

C) Temel eğitime destek projesi kapsamında bazı va­tandaşların okul yaptırması

D) Sanayi malı üretimi fazla olan fabrika sahiplerinin ürünlerinin bir bölümünü yurt dışına satmaları

 

8) Ülkemizde, nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) İklim koşullarının

B) Yer şekillerinin

C) Sanayi kuruluşlarının

D) Bitki örtüsünün

 

9) Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki kırsal kesimden kentlere olan göçlerin nedenleri arasında gösterilemez?

 

A) Tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi

B) Tarım alanlarında sulama olanaklarının artması

C) Tarım alanlarında makine kullanımının yaygınlaş-ması

D) Tarım alanlarının erozyon nedeniyle verimsiz hâle gelmesi

10) Aşağıdakilerden hangisi, bir kişinin yerleşme ya da seyahat hürriyetinin kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?

 

A) Kamu mallarını korumak

B) Suç işlenmesini önlemek

C) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak

D) Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam777
Toplam Ziyaret4758439
8.sınıf teog din testi çöz