• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZDE NUF. KONU TESTİ 1

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜLKEMİZDE NUF. KONU TESTİ 1

 

1) Ülkelerin kalkınmasında önemli görevler üstlenen, iyi eğitim görmüş kişilerin çalış­mak için yurt dışına gitmesine beyin göçü denir.

Buna göre; aşağıdaki kişilerden hangisi­nin Almanya'ya gitmesi beyin göçü de­ğildir?

 

A) Makine mühendisi Fikret Bey'in

B) Beyin cerrahi Ülkü Hanım'ın

C) İnşaat işçisi Ramazan Usta'nın

D) Ekonomist Ercan Bey'in

 

2) Darüşşafaka Cemiyeti'nin temelleri 30 Mart 1863 tarihinde yayınlan bir fermanla atılmıştır. Babası ölmüş olup ekonomik durumu yetersiz kız ve erkek öğrencilerin eğitimlerini sağlamak amacıyla kurulan bu cemiyet, faaliyetlerini bağışlardan ve taşınmazların gelirlerinden sağlamakta­dır

Bu anlatıma göre, Darüşşafaka Cemiyeti'nin eğitimlerine destek sağlayacağı öğrencilerin seçi­minde, hangi özellikleri öncelikle göz önünde bulundurulmuştur?

 

A) Üstün zekalı olmaları

B) Akrabalarının sarayda çalışıyor olması

C) Ailelerindeki çocuk sayısının fazla olması

D) Babalarının vefat etmiş olup ekonomik durumları­nın yetersiz olması

 

3) Aşağıdakilerden hangisi, bir yerin yerleşim alanı olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri ola­maz?

 

A) Su kaynaklarının fazla olması

B) Toprak örtüsünün ince olması

C) İklim özelliklerinin elverişli olması

D) Ulaşım olanaklarının fazla olması

 

4) Marmara Bölgesi'nin nüfus yoğunluğu­nun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Sanayinin gelişmiş olması

B) Bölge yüzölçümünün büyük olması

C) Eğitim olanaklarının gelişmiş olması

D) Sağlık olanaklarının gelişmiş olması

 

5) Öğretmen sınıflarındaki öğrencilere göç ola­yını anlatırken kaç kişinin Zonguldaklı oldu­ğunu sormuş ve sınıfın büyük çoğunluğunun farklı şehirlerden geldiklerine dikkat çekerek anlatımını örneklendirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A) Türkiye’de göç olayının sadece Zongul­dak’ta yaşandığına

B) Zonguldak'ın Türkiye'nin en fazla göç alan ili olduğuna

C) Bir yerden başka yere kalıcı olarak yer­leşmeye göç dendiğine

D) Göçlerin tek bir nedeni olduğuna

 

6) Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.

Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?

 

A) Adana     B) İstanbul    C) Muğla D) Hakkâri

 

7) Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?

 

A) Balıkçılık faaliyetlerinin

B) İklim koşullarının elverişli olmasının

C) Ormanların geniş yer kaplamasının

D) Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının

 

8) Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir böl­gede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştır­ma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının - birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun gide­rek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmeni­ne sormuştur.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar'a verdiği yanıt olabilir?

 

A) Ölüm oranının azalması

B) Doğum oranına artış olması

C) Bölgenin dışarıdan göç alması

D) Teknolojinin gelişmesi

 

9) Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunlu­ğu Sakarya ilininkinden azdır.

Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşa­ğıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?

 

A) Yüz ölçümü               B) Nüfus artış hızı

C) Kentsel nüfus oranı   D) Nüfusun eğitim düzeyi

 

10) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?

 

A) Yükselti                           B) Sanayi faaliyetleri

C) İklim özellikleri              D) Akarsular

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam882
Toplam Ziyaret4758544
8.sınıf teog din testi çöz