• https://www.facebook.com/pages/Sosyalbilgiler8/106567192743181?ref=tn_tnmn
  • https://twitter.com/dombiktosba
8.SINIF TEST ÇÖZ
yeni testler
HER TELDEN

7.SINIF SOSYAL KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI. KONU TESTİ 1

7.SINIF SOSYAL KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI. KONU TESTİ 1

1-.     I.RTÜK

         II.Anadolu Ajansı

         III.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

         IV.İrade-i Milliye

Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez?

 

         a.)          I           b.)        II          c.)        III                     d.)        IV

 

2-      Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir?

 

         a.)Televizyon              b.)Radyo       c.)            Gazete            d.)Bilgisayar

 

3- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanacağı durumlardan değildir?

 

a) Sıkı yönetim           b) Savaş hali   

c) Seferberlik hali       d) Seçim

 

4-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;
     I-Güler Yüzlü
     II-Şaşkın
     III-Kızgın

yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?

A) Yalnız I                   B) II ve III   

C) I,II ve III                 D) Yalnız III

 

5-Bilgi ve haberlerin insanlara ulaştırılması görevini basın-yayın organları üslenmiştir. Bu nedenle kamuoyunu oluşturan etkenlerin başında basın-yayın organları gelir.

Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

 

a-Basın yayın kuruluşlarının kamuoyu oluşturduğu

b- Basın yayın kuruluşlarının özgür hareket ettikleri

c-Basın yayın kuruluşlarının doğru bilgi verdiği

d-Basın yayın kuruluşlarının tarafsız olması gerektiği

 

6-Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında gazetelerin yayınlanmasını ve haber ajansının kurulmasını sağlamıştır.

Mustafa Kemal’in bu faaliyetleri aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir göstergesidir?

 

a-Halkın doğru bilgi almasına önem verdiğinin

b-Kitle iletişim araçlarının yetersiz kaldığının

c-Basın yayın özgürlüğünün sağlanamadığının

d-Yabacı devletlerin etkisinde kalındığının

 

7- Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak  hangi haklarını ihlal edildiğini gösterir?

A)Dokunulmazlık                         

B)Özel hayatın gizliliği      

C)Düşünceyi açıklama                 

D)Güvenlik hakkı

8-Sağlıklı bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A-Dinlemeyi bilme

B-Görüşlerimizi karşıdakine zorla kabul ettirme

C-Eleştirilere karşı açık olma

D-Empati kurabilme

9-İnsanlar arası iletişim ve olumlu iletişimi engelleyen etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 

a) Kendi düşüncelerimizi tek doğru olarak benimsetmek

b)Karşımızdakinin konuşmasını hiç müdahale etmeden dinlemek

c)Başkalarının fikirlerini önemsememek

d)İfadelerimizle karşımızdakini yönlendirmeye çalışmak

 

10-Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürülmüştür ?

A)Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
C)Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
D)Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)  
5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

)
DEĞERLENDİR


hazırlayan: ismail şafak
TESTLERİMİZ
İNTERNETTEN DERLENMİŞTİR
2.SINIF TEST ÇÖZ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret4758805
8.sınıf teog din testi çöz